TEAM INFO

  NAZIV TIMA

  TIP TIMA

  TIP TIMA


  KONTAKT EMAIL

  KONTAKT TELEFON

  Player 1

  IME I PREZIME

  GODINA RODJENJA

  VELIČINA DRESA *

  Player 2

  IME I PREZIME

  GODINA RODJENJA

  VELIČINA DRESA *

  Player 3

  IME I PREZIME

  GODINA RODJENJA

  VELIČINA DRESA *

  Player 4

  IME I PREZIME

  GODINA RODJENJA

  VELIČINA DRESA *

  ovde ide text za saglasnost