NIKE Uslovi Korišćenja

Dobrodošli u NIKE zajednicu. Ako čitate ove Uslove korišćenja to je zato što koristite NIKE website, digital, platformu društvenih mreža, telefonsku aplikaciju, nosivu tehnologiju, ili neku od naših drugih proizvoda ili servisa, sve što je deo NIKE platforme („Platform“). Platformi možete pristupiti putem kompjutera, mobilnog telefona, tableta, konzole, druge tehnologije, koja ovde može prezentovana kao „Uređaj“.

Opšte:

Korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja, a ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da odmah napustite ovaj sajt.
Ni NIKE, niti bilo ko od njegovih organa, predstavnika, zaposlenih ili agenata nije odgovoran za bilo koju grešku i/ili propuštanje na ovom sajtu, za informacije koje nedostaju ili nisu dostupne, kao ni za viruse koji se mogu naći na ovom sajtu.
U skladu sa tim, korisnici sajta preuzimaju punu odgovornost za korišćenje ovog sajta i informacija koje se nalaze na njemu. NIKE nije odgovoran za bilo koje posledice korišćenja informacija sa ovog sajta.

Pristup Vašim ličnim podacima i njihovo korišćenje:

Prilikom korišćenja različitih funkcija i sadržaja na ovom sajtu možete biti upitani da dostavite određene podatke, a koji mogu biti i Vaši lični podaci (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, JMBG Vaše godište, e-mail adresa). Takođe, od Vas se mogu tražiti i podaci o sklonostima i interesima.
Korišćenjem ovog sajta, uz unošenje Vaših podataka i davanje saglasnosti da Sport Time d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija prikupljaju ove podatke i koriste ih u svojim marketinškim i prodajnim aktivnostima, kao i radi obezbeđenja poštovanja zakonskih obaveza. Navedeni podaci biće dostupni njihovim zaposlenima. Svoju saglasnost za korišćenje podataka o ličnosti možete opozvati u svakom trenutku upućivanjem pisanog obaveštenja na adresu Sport Time d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija ili upućivanjem istoga na e-mail adresu info sandra.kovacevic@sporttime.rs.
Prema propisima Republike Srbije, imate zakonsko pravo da, na zahtev, budete istinito i potpuno obavešteni o obradi Vaših ličnih podataka, da Vam oni budu stavljeni na uvid, da ih kopirate, da tražite njihovu ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje, kao i prekid i privremenu obustavu njihove obrade. Ako želite da koristite neko od ovih prava, možete nas kontaktirati – Sport Time d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija. Više o tome u našoj Politici privatnosti.
U slučaju da se Vaši podaci o ličnosti ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, imate pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ostavljanjem podataka na ovom sajtu i davanjem pristanka NIKE Vas može kontaktirati u svrhu marketinga i prodaje svojih proizvoda, te obaveštavati o novostima u svom radu.

Pružanje tačnih podataka:

Korišćenje ovog sajta nije dozvoljeno maloletnim licima. Svako lice koje pristupi ovom sajtu ima dužnost da istinito odgovori na pitanje o svom godištu.
Svi sadržaji na internet stranicama NIKE informativnog su karaktera, a NIKE se obavezuje da učini sve što je u njegovoj moći da objavljene informacije budu istinite, pouzdane i kvalitetne. Zadržavamo pravo da promenimo sadržaj, specifikacije i dostupnost proizvoda u bilo koje vreme, bez prethodne najave.

“Cookies“:

Obaveštavamo sve posetioce našeg sajta da internet kolačići (“cookies”) mogu biti automatski sačuvani na Vašem internet pretraživaču. Ovaj sajt koristi “cookies” da bi prikupio obaveštenja o tome kako korisnici pretražuju sajt. Više o tome u našoj Politici kolačica.

Internet Protokol (IP) adresa:

Obaveštavamo sve posetioce da možemo da prikupljamo vaše IP adrese kako bismo olakšali postavljanje dijagnoze problema sa našim serverom i pomogli u upravljanju sajtom. IP adresa je broj koji se dodeljuje vašem kompjuteru kada koristite Internet. Vaša IP adresa će se takođe koristiti kako bismo Vas identifikovali tokom određene sesije, kao i za prikupljanje opštih demografskih podataka.

Razmena:

Kao rezultat prodaje, pripajanja ili bilo koje druge statusne promene, reorganizacije ili likvidacije NIKE, NIKE može da transferuje, proda ili ustupi informacije o Vašoj upotrebi sajta, uključujući, bez ograničenja, informacije sa ličnom identifikacijom koje pružite, kao i druge informacije o Vašem načinu upotrebe sajta, svim trećim licima koja postanu pravni sledbenici NIKE.

Poštovanje prava intelektualne svojine:

Tekstovi, fotografije, grafika i zvuk koji se nalaze na ovom sajtu pripadaju NIKE. Reprodukcija ovog sajta u celini ili delimično, ili reprodukcija jedne ili više njegovih komponenti, u bilo kom obliku, zabranjena je i predstavlja povredu prava intelektualne svojine prema propisima Republike Srbije. Sve informacije, ilustracije, fotografije, oblici, video klipovi (sa i bez zvuka) i drugi sadržaji koji se pojavljuju na ovom sajtu predmet su intelektualne svojine; oni su ili svojina NIKE ili trećih lica koja su za njihovo korišćenje ovlastila NIKE. Prema tome, zabranjena je svaka njihova reprodukcija, emitovanje, prerada, prevođenje i/ili izmena, u celini ili delimično, ili prenos na drugi internet sajt. Umnožavanje, u celosti ili delimično, ovog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja NIKE strogo je zabranjeno. Svi brendovi NIKE koji se pominju na ovom sajtu predstavljaju registrovane žigove.

Linkovi ka drugim sajtovima:

Ovaj sajt može imati linkove ka drugim sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija našim posetiocima. NIKE nema kontrolu nad tim sajtovima i ne može biti odgovoran za njihov sadržaj, niti za zaštitu privatnosti i bezbednosti na ovim sajtovima. Ti internet sajtovi su dostupni svima na sopstvenu odgovornost.

Ograničavanje ili obustavljanje pristupa:

Korišćenjem našeg sajta saglasni ste da NIKE može, po svom nahođenju, obustaviti Vaš pristup ovom sajtu ili Vam ograničiti njegovo korišćenje u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Saglasni ste da svako obustavljanje ili ograničenje Vašeg pristupa sajtu može biti izvršeno bez prethodnog upozorenja, kao i bez obrazloženja, te da NIKE može odmah deaktivirati ili obrisati Vaš nalog i lozinku, kao i sve informacije i datoteke u vezi sa njima, te sprečiti dalji pristup takvim informacijama ili datotekama. Saglasni ste da NIKE neće biti odgovoran zbog obustavljanja ili ograničenja Vašeg pristupa ovom sajtu i/ili bilo kojim informacijama ili datotekama, a posebno da neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati za Vas ili treća lica u vezi s tim.

Izmena pravila i uslova korišćenja:

NIKE može u svako doba, bez prethodnog upozorenja, izmeniti uslove korišćenja sajta. Ove izmene su obavezujuće i potrebno je da, pre korišćenja ovog sajta, posetite ovu stranu kako biste se informisali o važećim uslovima korišćenja.

 

Primenljivi zakoni i nadležnost:

Uslovi korišćenja ovog sajta podležu propisima Republike Srbije. Za sve sporove koji mogu nastati u vezi sa Vašim korišćenjem ovog sajta i primenom ovih uslova korišćenja nadležan je sud u Beogradu.

Žalbe za kršenje prava šaljite možete poslati na:
Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telephone: 503-671-6453, Fax: 503-646-6926
Copyright.legal@nike.com

U cilju zaštite svojih prava, takođe možete podneti žalbu Nadzornom organu zemlje u kojoj se nalazite.
U Republici Srbiji – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3408 900, email: office@poverenik.rs.